Allahu Mawlana

Açıklamalar

Münşid: Tariq Jaber (Abu Ziyad)

Mevlâ, Ve-leye fiillerinden türetilmiş bir kelimedir ve Allah'ın adlarından biridir. “Dost, birine sevgiyle bağlanan, arkadaş, yardımcı; sahip ve mâlik” gibi mânalara gelir. Mevlâ kelimesi Kur'an-ı Kerim'de insanlar için de kullanılmıştır. (Bkz. Nahl Suresi 76. Ayet, Ahzâb Suresi 5. Ayet)

İndir

Allahu Mawlana 6.4 MB
Allahu Mawlana 19.32 MB

"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."