Khud Dimana

Açıklamalar

Münşid: Khaled Al Haqqan

İndir

Khud Dimana 9.21 MB
Khud Dimana 25.27 MB

"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."