Allah Bize Yeter, O Ne Güzel Vekildir! | Âl-i İmrân 169-173 | Web'e Özel

Açıklamalar

Kâri: Saad Al Ghamdi

"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."