Allah'ın Ayetlerini Az Bir Değere Satmazlar | Âl-i İmrân 196-200

Açıklamalar

Kâri: Abu Rayyan

"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."