Celaleyn Tefsiri

Celaleyn Tefsîri, Kur'an-ı Kerim'in klâsik bir tefsiri olup evvela 1459'da Celâl ed-Dîn el-Mahallî tarafından yazılmış ve 1505'te talebesi Celâl ed-Dîn es-Suyûtî tarafından tamamlanmış, böylece adını da almıştır. 5 ciltten oluşan eser, zip dosyasında toplanmıştır.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."