Gerçeği Arayanların Yolu

Eser, manevi terbiye yolunun esaslarını, edeplerini, ölçülerini, temel ahlaklarını, ilimlerini konu etmekte; Ehl-i Sünnet itikadına aykırı olan görüş, mezhep düşünceleri değerlendirip reddetmektir.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."