Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri

Türkiye’de Batı örneğine uygun bir toplum ve devlet düzeni kurmayı hedefleyen, bu hedefe ulaşmak için yerli kültürü ve tarihî kimliği reddeden ve bu değerlerin aslî kaynağı olan İslâm’ı, gelişmenin engeli olarak gören Batılılaşma sürecinin en hareketli ve en problemli döneminde yaşamış çok yönlü bir müderrisin, resmî talep üzerine yazdığı bir tefsir olarak dikkate değer bir çalışmadır.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."