Hitabet Sanatı

Siyer Yayınları tarafından yayınlanan, okurun hitabetini (güzel ve etkili söz söyleme) geliştirmeyi hedefleyen kitaptır.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."