İhyâ'u Ulûm'id-Din

Gazzâlî’nin başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri. 8 ciltlik eser, tek zip dosyasında toplanmıştır.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."