Kalplerin Keşfi

Kelam ve ahlak alimi "Hüccetü'l-İslam" Îmam-ı Gazzâlî'nin yazdığı Kalplerin Keşfi (Mukaşefetü'l Kulüb) adlı eser; "Allah Korkusu" başlığı ile başlayıp "Peygamberimizin (ﷺ) Vefatı" başlığı ile biten 111 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde farklı konular ayet, hadis, kıssalar ve bazen şiirlerle desteklenerek anlatılmaktadır.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."