Kimya-yı Saadet

Gazzâlî’nin akaidden fıkha, tasavvuftan adab-ı muaşerete kadar pek çok konuyu ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve selef-i salihinin sözleriyle ele aldığı eseridir.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."