Kitâbü’t-Tevhîd

İmam Mâtürîdî’nin onlarca eseri arasından günümüze intikal eden iki eserinden biridir. On bir asra yakın bir mâziye sahip bulunan bu kitabın tek yazma nüshası İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir. Prof. Dr. Bekir Topaloğlu tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."