Layıktır (O Azap) Sana, Layık! | Kıyâmet 20-40

Açıklamalar

Kâri: Idris Abkar

"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."