Mızraklı İlmihal | Miftâh-ul Cennet

Mızraklı İlmihâl’in asıl adı Miftâh-ul Cennet; Cennet Kapısının Anahtarı’dır. Yazarı net olarak tespit edilememiş olsa da, bazı kaynaklarda 1480’de Edirne’de vefat etmiş olan Muhammed İzniki'ye nisbet edilmektedir. Hanefi İlmihalidir (İlmihal: Her Müslümanın, îmân, amel ve ahlâk ile ilgili öğrenmesi ve yapması farz olan bilgiler).
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."