Ölüm Ve Ölümden Sonraki Hayat

Gazzâlî'nin, genelde hadisler, ayetler, rivayetler üzerinden ölüm, kıyamet, sûr, cennet, cehennem ve benzeri konulara değindiği eseridir.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."