Riyaz'üs Salihin

Riyaz'üs Salihin, "Salihlerin çayırı/bahçesi" anlamında İmam Nevevi tarafından kaleme alınmış hadis kitabı. Yazılışından itibaren, Müslümanlar arasında çok rağbet gören bir kitap olan Riyaz'üs Salihin, müellifi olan İmam Nevevi'nin en meşhur eseridir. Toplam 8 ciltten oluşan eser, tek zip dosyasında toplanmıştır.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."