Tevhid Akidesinin Esasları

Gazzâlî'nin, Tevhid'i (La ilahe illallah) anlattığı eserdir. Tevhid cümlesini ve taşıdığı anlamı; Kur'an'dan ayetler ve hadis-i şeriflerle kişide oluşturduğu ve oluşturması beklenen manayı en ince ayrıntısına kadar anlatmaktadır.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."