İlim Ehlinden Alıntılar | 2

Nihâyet anladım ki; bir yolun hakîkatini tam anlamadan onu red etmek, karanlığa taş atmak gibidir.
İmam Gazzâlî, El-Münkız

Duamın kabul edilmemesinden değil, kalbimin duaya ihtiyaç duymamasından korkarım.
Hz. Ömer (R.A.)

İmam Evzâî şöyle söyledi; “İnsanın huzurunu 10 şey sağlar; 9’u susmak, 1’i de insanlardan uzak durmaktır.”
İbn Ebi’d-Dunya, Uzlet, 37

Kulda iki şey ıslah olduğu zaman diğer tüm işleri de ıslah olur. Bu iki şey; kişinin namazı ve dilidir.
Yûnus Bin Ubeyd

İlim fayda veren şeydir, ezberlenen değil.
İmam Şâfiî

Garipleri yine garipler anar, garipler hatırlar, çünkü onlar birbirlerine armağandır.
Hafız Şirazi, Hafız Divanı

Her sorulana cevap veren, her gördüğünü anlatan, her bildiğini söyleyen kişinin cahil olduğunu anla.
Ataullah İskenderi, Hikem-i Atâiyye

Kişi, kendi sahası dışında, iyi bilmediği bir ilimde konuşmaya kalkarsa saçmalar.
İbn Hacer El-Askalanî

Sana verilmeyen bir şeyden dolayı üzülmen, bunun Allah’tan olduğunu bilmemenden ileri gelir.
Ataullah İskenderi

Hiçbir amelime güvenmiyorum, lâkin Allah-u Teâlâ’nın düşmanlarına düşmanlığım var.
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî

Ölmek, felaket değildir. Felaket, öldükten sonra başına gelecekleri bilmemektir.
İmam Rabbani

İnsan, insanlığın kendisi için bir meseleye dönüştüğü varlıktır.
Ebû Hayyân Et-Tevhîdî

Kendi kusurlarını, insanların bildiklerinden daha fazla bilenlere ne mutlu!
İbn Hazm, El-Ahlak Ve’s-Siyer

Tefekkür, gönlün nurudur ve sürurun (neşenin) kaynağıdır. Tefekkürsüz kalan kalp, kararmaya mahkumdur. Cehaletle beraber kesif bir gurura kapılır.
Ataullah İskenderi

Sabretmem lazım, tâ ki Allah meselem için bir kapı açana kadar. Ve sabretmem lazım, tâ ki sabrım, sabretmem gereken bir meseleye sabrettiğimi bilene kadar.
İmam Şâfiî

Sessizliğinden bir şey anlamadığınız kişinin sözünden de bir şey anlamazsınız.
Ahmed Âmiş Efendi

Denilebilir ki güzellik, bakılanın ruhunda bakan kimsenin kendi ruhunu bulduğu şeydir.
İbn Hazm

Eğer bir kişi ölümü yokluk olarak kabul ediyorsa, onun yokluğu doğumu ile başlamıştır.
Hz. Ali (R.A.)

Vazgeçebildiğin şeyin sahibi sensin, vazgeçemediğin şey senin sahibindir.
Ataullah İskenderi
 
İnsanın kendini beğenmesi, aklını kıskaç altına alan ve onu akletmez duruma düşüren etkenlerden biridir.
Hz. Ali (R.A.)
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."